Kanalizacione gumice

NA STANJU IMAMO:

Ø 32 – 47.450 komada

Cena na manju količinu – 5 din/kom

Cena na veću količinu – 3 din/kom

 

Ø 110 – 18.000 komada

Cena na manju količinu -10 din/kom

Cena na veću količinu – 3 din/kom

Kanalizacione gumice su razvijene da se univerzalno ugrađuju u PVC cevi koji se koriste u kanalizaciji i kućnim odvodnim cevima.

Svrha kanalizacionoh gumica je da obezbede prenos različitih tečnosti bez curenja kroz spojeve, kao i da spreče druge materijale da uđu u cev kroz neispravne spojeve.

Karakteristike kanalizacionih gumica:

 • Izdržljiv efekat zaptivanja tokom vremena
 • Dugotrajna elastičnost
 • Mogu se montirati i ručno i automatskim
 • Garantuju sigurnost i pouzdanost
 • Dobra spojna svojstva

 

Napomene za instalaciju kanalizacionih gumica

 

 1. Ako menjate kanalizacionu gumicu, uverite se da je odabrana tačna veličina (važno je izmeriti unutrašnji prečnik cevi sa obe strane spoja, manje varijacije u dimenzijama žleba će biti apsorbovane kompresijom zaptivke)
 2. Uverite se da je sama kanalizaciona gumica i zona oko cevi čista, suva i bez prašine, peska i bilo kakvih metalnih čestica.
 3. Ubacite suvu gumicu u udubljenje cevi.
  1. NAPOMENA: gumica MORA biti umetnuta tako da su duple zaptivke okrenute od otvora cevi.
 4. Nemojte koristiti alate u procesu montaže, inače može doći do oštećenja cevi ili gumice