Gumena plinska creva

Kod nas možete izabrati sledeća plinska creva:

  • Plinsko crevo – 1 m
  • Plinsko crevo – 1.5 m
  • Plinsko crevo – 2 m
  • Plinsko crevo – 2.5 m
  • Plinsko crevo – 3 m

Plinska creva se koristite za pretvaranje vašeg spoljnog uređaja u cevovode za dovod prirodnog gasa odnosno plinska creva su dizajnirana za prenos gasova sa jedne tačke na drugu.

Guma je najčešće korišćeni materijal za plinska creva. Ova creva su jaka, fleksibilna, izdržljiva i mogu podneti veliku otpornost na toplotu, temperaturu i ozon.

Trajno i dugotrajno gumeno crevo daje bolju fleksibilnost i mobilnosti uređaja za gas.

Propan crevo se koristi SAMO za uređaje sa propanom pod niskim pritiskom.

Creva niskog pritiska koriste se za gasove poput acetilena, kiseonika, smeše butan / propan, propilen, prirodnog gasa, neutralnog gasa itd.

Plinsko crevo je savršeno pogodno za širok spektar plinskih boca, roštilja, stolova za kamin, prenosnog generatora, butan/propan boca i još mnogo toga. Muđutim, dozvoljena je upotreba samo za unutrašnje uređaje u domaćinstvu kod radnog pritiska do 500mm VS (0.05 bara). Vrhunski regulator propana i crevo obezbeđuju dovoljan protok. 

Plinsko crevo je spremno za upotrebu odmah i ne zahteva dodatni alat za postavljanje. Jednostavno povežite regulator sa rezervoarom i uređajem kada je spreman za upotrebu. Takođe, isto važi i za funkciju odvajanja.  Crevo nije potrebno stezati šelnom, jer ojačani nastavci garantuju sigurnost upotrebe. Regulator propana niskog pritiska pruža nepropusnu vezu za vaše propanske uređaje, obezbeđujući stabilnu vezu i iskustvo bez curenja. Od plinskog regulatora do uređaja crevo ne sme ni u jednom momentu biti presavijeno.

Dužina plinskog creva utiče na pritisak, s toga kod nas možete pronaći propanska creva dužine 1m, 1.5m, 2m, 2.5m i 3m.

Plinsko crevo je potrebno menjati na svake dve (2) godine.

Ukoliko Vam je potrebno kraće ili duže plinsko crevo van standardnih dimenzija tu smo da ga proizvedemo za Vas.