PROFILI

Gumeni profili se proizvode beskonačnom ekstruzijom. U tu svrhu, nevulkanizirana gumena smeša se dovodi u odgovarajuću geometriju poprečnog preseka pomoću pričvršćenih alata za ekstrudiranje. Alati (šajbne) se mogu prilagoditi prema potrebi za izradu različitih profila tako da se prava geometrija može ostvariti za svaku primenu. Profil se dimenzionalno stabilizuje naknadnom vulkanizacijom. U Pagumu se koristi vulkanizacija toplim vazduhom. Gumeni profili se koriste za zaštitu ili zaptivanje u konstrukciji vozila, građevinskoj industriji, vazduhoplovnoj industriji, opštem mašinstvu ili inžinjerstvu između ostalog. Dugi, tanki ekstrudirani profili često se koriste kao obloga, zaštita ili izolacija (npr. vremenskih uslova, buke,…). Profili se takođe mogu napraviti šupljim tako da kablovi ili žice mogu proći kroz njih.

Od gumenih profila se mogu napraviti limovi, cevi, ploče, kanali, šipke, filmovi i drugi oblici. Mogu imati jednostavne poprečne preseke ili složene obrasce; mogu biti kvadratne, okrugle, u obliku slova U, u obliku slova T ili bilo koje druge konfiguracije. Jedini odlučujući faktor u dizajnu profila je potreba; zbog modularnosti ekstrudera i procesa ekstruzije, postoji nekoliko ograničenja u broju različitih oblika profila koji se mogu proizvesti. Mi u Pagumu smo sposobni da proizvedemo bilo koji oblik, malih količina do velikih serija.

Prednosti gumenih profila:

-Dobra izdržljivost.

-Otpornost na vazduh (to znači da se može uštedeti 10% energije).

-Mogu efikasno smanjiti buku spolja u poređenju sa tradicionalnim profilima.

-Gumeni profili se lako obrađuju i mogu uštedeti vreme i rad.

-Gumeni profili su izdržljivi

-Neki profili su tipa “push-and-pull”.

-Napravljeni su od materijala visoke elastičnosti.

-Pogodni su za skladištenje i lako se instaliraju.

-Gumeni profili neće narušiti izgled ma koje predmeta ili eksterijera.

-Karakteristiše ih visoka preciznost i mala tolerancija.

Smeše koje se koriste u proizvodnji

1. EPDM (etilen-propilen-dine guma)

  • Odlična otpornost na toplotu (od -45°C do +150°C) i ozon
  • Odlična otpornost na starenje
  • Odlična otpornost na toplu vodu/paru i deterdžente
  • Odlična otpornost na vodu, glikole i oksidaciju
  • Odlična otpornost na olovo do 150°C

2. NBR (akrilonitril-butadien guma)

  • Odlična otpornost na mineralna ulja i masti, goriva
  • Dobre mehaničke odobine
  • Otpornost i elastičnost pri nižim temperaturama (od -40°C do +130°C) u zavisnosti od osobina akrilonitrila
  • Najčešća korišćene tvrdoće pri izradi gumenih profila su od 60 i 70 ShA